Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt

Katedra informatiky
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Sekretariát
Anna Ilovská
tel.: 041/5134151
miest.: RA203