Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Udalosti, na ktorých sa kadetra podiela


Rok

Názov udalosti

2017Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2017 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách, ktorá sa konala tradične v Žiline. Cieľom konferencie je zhromaždiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a doktorandi doktorandského štúdia sú veľmi vítaní. Osobitná časť pre tieto prezentácie bude na konferencii. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí

2016Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaJe nám potešením predstaviť zborník z medzinárodnej konferencie o informačných a digitálnych technológiách (IDT 2016), ktorá sa konala v Rzeszowe v Poľsku od 5. do 7. júla 2016. Konferencia IDT 2016 bola podporená poľskou sekciou IEEE (najmä poľská kapitola IEEE Computational Intelligence Society) a Európskou asociáciou bezpečnosti a spoľahlivosti (ESRA). Miestnym organizátorom konferencie bola Univerzita v Rzeszowe. Téma konferencie IDT 2016 odráža dôležitú úlohu informačných a digitálnych technológií v mnohých vyvíjajúcich sa základoch a aplikovanom výskume. Ciele konferencie sú definované špeciálnymi workshopmi organizovanými v rámci IDT 2016:
• Medzinárodný seminár o biomedicínskych technológiách;
• Medzinárodný seminár o technológiách spoľahlivosti;
• Workshop o dynamických systémoch a aplikáciách v reálnom svete.
Obecne IDT 2016 prilákalo značné množstvo príspevkov. Pozorne bolo preskúmaných 74 príspevkov na konferenciu a bolo predložených 50 kvalitných a najzaujímavejších príspevkov na prezentáciu na hlavnej konferencii a na uverejnenie v zborníku. Miera prijatia bola preto 67,5%.

2011Medzinárodná konferencia Digital Technologies link


IkonaÔsma medzinárodná konferencia DT´2011 je každoročné podujatie, ktoré sa už tradične koná v Žiline. Cieľom seminára je zhromaždiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Účasť na tomto podujatí je obzvlášť vítaná najmä pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia workshopov.

2013Medzinárodná konferencia Digital Technologies link


IkonaDeviata medzinárodná konferencia DT'2013 je každoročným podujatím, ktoré sa koná tradične v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Účasť na tomto podujatí je obzvlášť vítaná najmä pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí.

2014Medzinárodná konferencia Digital Technologies link


Ikona10. medzinárodná konferencia DT'2014 je každoročným podujatím, ktoré sa koná tradične v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Účasť na tomto podujatí je obzvlášť vítaná najmä pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí. Konania DT 2013 boli indexované spoločnosťami IEEE Xplore a Scopus.

2015Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2015 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách, ktorá sa konala tradične v Žiline. Cieľom konferencie je zhromaždiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a doktorandi doktorandského štúdia sú veľmi vítaní. Osobitná časť pre tieto prezentácie bude na konferencii. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí.