Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Udalosti, na ktorých sa kadetra podiela


Rok

Názov udalosti

2017Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2017 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách, ktorá sa konala tradične v Žiline. Cieľom konferencie je zhromaždiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a doktorandi doktorandského štúdia sú veľmi vítaní. Osobitná časť pre tieto prezentácie bude na konferencii. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí (IEEEXplore).

2016Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaJe nám potešením predstaviť zborník z medzinárodnej konferencie o informačných a digitálnych technológiách (IDT 2016), ktorá sa konala v Rzeszowe v Poľsku od 5. do 7. júla 2016. Konferencia IDT 2016 bola podporená poľskou sekciou IEEE (najmä poľská kapitola IEEE Computational Intelligence Society) a Európskou asociáciou bezpečnosti a spoľahlivosti (ESRA). Miestnym organizátorom konferencie bola Univerzita v Rzeszowe. Téma konferencie IDT 2016 odráža dôležitú úlohu informačných a digitálnych technológií v mnohých vyvíjajúcich sa základoch a aplikovanom výskume. Ciele konferencie sú definované špeciálnymi workshopmi organizovanými v rámci IDT 2016:
• Medzinárodný seminár o biomedicínskych technológiách;
• Medzinárodný seminár o technológiách spoľahlivosti;
• Workshop o dynamických systémoch a aplikáciách v reálnom svete.
Obecne IDT 2016 prilákalo značné množstvo príspevkov. Pozorne bolo preskúmaných 74 príspevkov na konferenciu a bolo predložených 50 kvalitných a najzaujímavejších príspevkov na prezentáciu na hlavnej konferencii a na uverejnenie v zborníku. Miera prijatia bola preto 67,5% (IEEEXplore).

2011Medzinárodná konferencia Digital Technologies link


IkonaÔsma medzinárodná konferencia DT´2011 je každoročné podujatie, ktoré sa už tradične koná v Žiline. Cieľom seminára je zhromaždiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Účasť na tomto podujatí je obzvlášť vítaná najmä pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia workshopov.

2013Medzinárodná konferencia Digital Technologies link


IkonaDeviata medzinárodná konferencia DT'2013 je každoročným podujatím, ktoré sa koná tradične v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Účasť na tomto podujatí je obzvlášť vítaná najmä pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí (IEEEXplore).

2014Medzinárodná konferencia Digital Technologies link


Ikona10. medzinárodná konferencia DT'2014 je každoročným podujatím, ktoré sa koná tradične v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Účasť na tomto podujatí je obzvlášť vítaná najmä pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí. Konania DT 2013 boli indexované spoločnosťami IEEE Xplore a Scopus (IEEEXplore).

2015Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2015 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách, ktorá sa konala tradične v Žiline. Cieľom konferencie je zhromaždiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z akadémie a priemyslu pôsobiacich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a doktorandi doktorandského štúdia sú veľmi vítaní. Osobitná časť pre tieto prezentácie bude na konferencii. Popri vedeckej oblasti sa plánuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa zúčastnia konferenčných hostí (IEEEXplore).

2019Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2019 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách IDT'2017, ktorá sa už tradične konala v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z univerzitného prostredia ako aj z priemyslu pracujúcich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a postgraduálni doktorandi sú srdečne vítaní na tomto podujatí. Špeciálna sekcia pre takéto prezentácie bude na konferencii. Okrem vedeckej oblasti sa pre návštevníkov konferencie chystá aj niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí (IEEEXplore).

2021Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2021 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách IDT'2019, ktorá sa už tradične konala v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z univerzitného prostredia ako aj z priemyslu pracujúcich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a postgraduálni doktorandi sú srdečne vítaní na tomto podujatí. Špeciálna sekcia pre takéto prezentácie bude na konferencii. Okrem vedeckej oblasti sa pre návštevníkov konferencie chystá aj niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí (IEEEXplore).

2023Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies link


IkonaMedzinárodná konferencia IDT'2023 je ďalšou konferenciou po medzinárodnej konferencii o digitálnych technológiách IDT'2021, ktorá sa už tradične konala v Žiline. Cieľom konferencie je spojiť výskumníkov, vývojárov, učiteľov z univerzitného prostredia ako aj z priemyslu pracujúcich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Mladí vedci a postgraduálni doktorandi sú srdečne vítaní na tomto podujatí. Špeciálna sekcia pre takéto prezentácie bude na konferencii. Okrem vedeckej oblasti sa pre návštevníkov konferencie chystá aj niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí (IEEEXplore).

2020Medzinárodný workshop o spoľahlivostnom inžinierstve a výpočtovej inteligencii link


Medzinárodný workshop Reliability Engineering and Computational Intelligence organizovaný československou pobočkou IEEE Chapter of Reliability Society v spolupráci s European Safety and Reliability Association bude online diskusiou o relevantných trendoch v spoľahlivostnom inžinierstve, v aplikácii metód umelej inteligencie, Data Miningu, Knowledge Discovery a výpočtovej inteligencie (odkaz na publikáciu).

2022Druhý medzinárodný workshop o spoľahlivostnom inžinierstve a výpočtovej inteligencii link


Vynikajúce články pre 1. workshop RECI demonštrovali silnú synergiu medzi Reliability Engineering a Computational Intelligence, ale vedecké rozdiely pretrvávajú. Druhý workshop RECI sa pokúša riešiť ďalšiu integráciu a) prezentovaním článkov na témy RECI, b) panelovými diskusiami o budúcom výskume RECI ac) diskusiou o kurikule pre medzinárodné kurikulum RECI. Workshop organizuje Žilinská univerzita, TNO, Technická univerzita v Delfte a Univerzita v Huddersfielde (odkaz na publikáciu).