Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Členovia katedry


Vedúci katedry prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.e-mailRA204041/5134150
Zástupca vedúceho katedry doc. Ing. Michal Kvet, PhD.e-mailRA325041/5134024
Sekretariát Anna Ilovská e-mailRA203041/5134151
Zamestnanci
doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.e-mailRA210041/5134187
Anna Ilovská e-mailRA203041/5134151
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.e-mailRA202041/5134155
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.e-mailRA302041/5134176
PaedDr. Nika Kvaššayová, PhD.e-mailRA209 041/5134184
doc. Ing. Marek Kvet, PhD.e-mailRA325041/5134024
doc. Ing. Michal Kvet, PhD.e-mailRA325041/5134024
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.e-mailRA204041/5134150
RNDr. Denisa Maceková, PhD.e-mailRA209041/5134184
Ing. Ján Rabčan, PhD.e-mailRA302041/5134156
Ing. Patrik Rusnák, PhD.e-mailRA324041/5134183
Ing. Peter Sedláček, PhD.e-mailRA206041/5134156
Ing. Michal Varga, PhD.e-mailRA324041/5134183
Ing. Monika Václavková, PhD.e-mailRA211041/5134171
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.e-mailRA207041/5134189
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.e-mailRA202041/5134181
Ing. Veronika Šalgová, PhD.e-mailRA206041/5134155
Interní doktorandi
Ing. Linda Blahová e-mailRA206041/5134156
Ing. Alexander Brezáni e-mailRA205041/5134155
Ing. Martina Hrínová Durneková e-mailRA205041/5134155
Ing. Jakub Hôrečný e-mailRA205041/5134155
Ing. Marek Klimo e-mailRA205041/5134156
Ing. Martin Mazúch e-mailRA205041/5134155
Ing. Michal Mrena e-mailRA302041/5134176
Ing. Miroslav Potočár e-mailRA205041/5134155
Externí doktorandi
Ing. Ivan Škula e-mailext.041/5134155