Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Vedecké časopisy


Časopis CeresISSN: 2453-7314
Ikona

Medzinárodný recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2015 s podporou projektu Centers of Excellence pre mladých vedcov (CERES) - 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHS. Časopis je platformou pre prezentáciu publikácie výsledkov v práci študentov, doktorandov a mladých výskumníkov. Časopis sa zameriava na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných článkov, ktoré neboli predtým publikované v časopisoch. Časopis je zameraný na širokú škálu aspektov počítačového systému ako je spracovanie, komunikačných a riadiacich systémov digitálny signál a sietí, hardvérových a softvérových riešení, riziká a analýzy rizík, atď.