Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

O Katedre

PC Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, získavanie údajov, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít. Na katedre od roku 2018 tiež pôsobí Pobočka asociácie spoľahlivosti Československej sekcie IEEE

Aktuality

Pozvaná prednáška na tému Effective Methods of Publishing Papers in SCI Journals

Event

Vo štvrtok 16. novembra 2023 o 13:30 bude v miestnosti RA201 prednášať prof. Viacheslav Kovtun (Vinnytsia National Technical University, Vinnycia, Ukrajina) na tému Effective Methods of Publishing Papers in SCI Journals. Prof. Kovtun je vedúcim Katedry počítačových riadiacich systémov a na našej fakulte je vďaka podpore Slovenskej akademickej informačnej agentúry. Všetci ste srdečne vítaní.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

14.11.2023

Seminár v rámci medziprojektového stretnutia

Event

Dňa 8. septembra 2023 v miestnosti RA201 o 10:00 sa bude na našej fakulte konať medzinárodný seminár zameraný na podporu doktorandov a mladých výskumníkov z partnerských krajín. Seminár je organizovaný s podporou projektu Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI) a Application of MSS Reliability Analysis for Electrical Low-Voltage Systems (AMRA). Projekty sú riešené konzorciom 12 inštitúcií z krajín Európskej únie a Kazachstanu v rámci Budovania kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (Erasmus+ K2) a ich cieľom je zlepšiť výskumné podmienky mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v informatike z kazašských univerzít na základe rozvoja medzinárodnej spolupráce s univerzitami z krajín Európskej únie. Bližšie informácie nájdete tu.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

05.09.2023

Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at European Frontier

Event

Na Fakulte riadenia a informatiky sa začiatkom tohto roka začala práca na projekte "Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at European Frontier" (EWALD) v rámci programu "European Union's Framework Programme for Research and Innovation Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation" (ID 101086250). Do projektu je zapojených 7 partnerských inštitúcii z Portugalska, Nórska, Slovenska, Ukrajiny a Maroka. Našu fakultu reprezentuje výskumná skupina z Katedry informatiky. V rámci tohto projektu zavítajú na našu fakultu tento mesiac kolegyne Dr. Oľga Sedlerová, Dr. Oľga Tytarenková, Dr. Anna Kozlová a Dr. Iryna Piestová. Účelom ich návštevy je zúčastniť sa medzinárodného workshopu EWALD organizovaného v rámci IEEE konferencie IDT 2023, navrhnúť koncepčný rámec systému skorého varovania degradácie pôdy vyvíjaného v rámci projektu EWALD, ako aj pripraviť a uskutočniť prednášky o analýze satelitných snímok Zeme a hodnotenia procesov degradácie pôdy.

Ing. Patrik Rusnák

15.06.2023

Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies 2023

Event

V dňoch od 20. júna 2023 do 27. júna 2023 sa bude na našej fakulte konať medzinárodná konferencia International Conference on Information and Digital Technologies 2023.Táto konferencia poskytne príležitosť získať informácie o najnovšom výskume v oblasti informačných technológií. V rámci konferencie sa budú konať aj medzinárodné semináre: Reliability and Safety, ACeSYRI a EWALD. Nenechajte si ujsť prezentácie najnovšieho výskumu v oblasti informačných technológií. Okrem seminárov sa budú konať aj pozvané prednášky, ktoré budú súčasťou programu konferencie. Tieto prednášky budú prezentovať najnovšie výsledky výskumu v rôznych oblastiach informačných technológií a poskytnú vám náhľad do súčasných trendov a inovácií. Program konferencie je možné nájsť tu.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

15.06.2023

Pozvané prednášky v rámci projektu CeBMI

Event

Pozývame Vás na prednášky z oblasti aplikácií informatiky v medicíne a biomedicíne, ktoré budú prebiehať v stredu 30. 11. 2022 v čase 15:00 – 18:00 v miestnosti RC009 a vo štvrtok 1. 12. 2022 v čase 10:00 – 11:00 v miestnosti RC007. Prednášky sú organizované ako súčasť stretnutia zástupcov 13 inštitúcií z 9 európskych krajín, ktorého cieľom je zhodnotiť výsledky Erasmus+ projektu s názvom University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI) zameraného na rozvoj biomedicínskej informatiky. Témy prednášok sú dostupné na nasledujúcom odkaze.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

29.11.2022

Pozvaná prednáška na tému „Elektrické biosignály, ich zdroje a využitie v medicíne“

Event

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku s témou "Elektrické biosignály, ich zdroje a využitie v medicíne", ktorú bude mať v stredu 30. novembra 2022 o 10:00 MUDr. Mária Starečková z Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica v miestnosti RA301. Prednášajúca je neurologička, ktorá sa primárne venuje EMG vyšetreniam. V rámci prednášky priblíži podstatu elektrických biosignálov, ktorých zdrojom je ľudské telo, a ozrejmí využitie EKG, EEG a EMG v praktickej medicíne. Prednáška je organizovaná v rámci predmetu „strojové spracovanie medicínskych údajov“ a v súčinnosti s Erasmus+ projektom CeBMI, ktorý sa zameriava na podporu výučby biomedicínskej informatiky.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

29.11.2022

Motivačná prednáška o nemocničných informačných systémoch

Event

Dovoľujeme si Vás pozvať na motivačnú prednášku spoločnosti STAPRO venujúcej sa vývoju informačných systémov pre zdravotnícke zariadenia. Prednášku bude mať Ing. Adrián Petrik, riaditeľ spoločnosti STAPRO, vo štvrtok 12. mája 2022 o 9:00 v miestnosti RA201. Prednáška je organizovaná v súčinnosti s Erasmus+ projektom CeBMI, ktorý sa zameriava na podporu výučby biomedicínskej informatiky.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

10.05.2022

Pozvaná prednáška na tému „Testovanie software v Healthcare“

Event

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku s témou "Testovanie software v Healthcare", ktorú bude mať vo štvrtok 12. mája 2022 o 8:00 Ing. Peter Miľovčík zo spoločnosti Siemens Healthineers v miestnosti RA201. Prednáška je organizovaná v rámci predmetu „teória spoľahlivosti“ a v súčinnosti s Erasmus+ projektom CeBMI, ktorý sa zameriava na podporu výučby biomedicínskej informatiky.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

10.05.2022

Pozvaná prednáška venujúca sa základom lekárskej terminológie

Event

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku venujúcu sa základom lekárskej terminológie v oblasti genetiky, nádorových ochorení a patofyziológie, ktorú bude mať v pondelok 9. mája 2022 o 10:00 Dr. Maria Jose Molina-Prados z Univerzity vo Valencii (Španielsko) v miestnosti RA007. Prednáška je organizovaná v rámci predmetu „bio-molekulárna informatika a chémia“, ktorý je vyučovaný v rámci študijného programu biomedicínska informatika. Dr. Maria Jose Molina-Prados navštívi našu fakultu vďaka podpore Erasmus+ projektu CeBMI, ktorý sa zameriava na ďalší rozvoj výučby biomedicínskej informatiky.

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

06.05.2022