Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

O Katedre

PC Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, získavanie údajov, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít.

Aktuality

Pozvaná prednáška

V piatok 25. februára 2019 o 11:00 bude v miestnosti RB053 prednášať prof. Vyacheslav Kharchenko (National Aerospace University „Kharkiv Aviation Institute“ KhAI, Charkov, Ukrajina) na tému Big Data, Internet of Things and Dependable Computing: Pro and Contra. Prof. Kharchenko je na našej fakulte v rámci grantu Národného štipendijného programu SR. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

18.02.2019

Prezentácia doktoranda

V utorok 22. januára 2019 o 14:00 bude v miestnosti RA201 prezentovať aktuálne výsledky svojho výskumu v rámci predmetu Projekt 1 Ing. Peter Sedláček, doktorand na Katedre informatiky. Názov jeho prezentácie je Analýza spoľahlivosti a rizík zložitých systémov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

21.01.2019

Pozvaná prednáška

V utorok 22. januára 2019 o 13:30 bude v miestnosti RA201 prednášať doc. Mária Kožurková (Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Ústav chemických vied, Košice) na tému Interakcie nízkomolekulových látok s biologickými makromolekulami – metódy štúdia a určovanie väzbových konštánt. Doc. Kožurková navštívi našu fakultu s cieľom nadviazania bližšej spolupráce. Všetci ste srdečne pozvaní.

RNDr. Denisa Maceková, PhD.

18.01.2019

Medzinárodná konferencia Information and Digital Technologies 2019

Event

V dňoch od 25. júna 2019 do 27. júna 2019 sa bude na našej fakulte konať medzinárodná konferencia International Conference on Information and Digital Technologies 2019. Príspevky prezentované na konferencii budú zaradené do zborníka indexovaného IEEE Xplore a Scopus.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

09.01.2019

Prezentácie doktorandov

Vo štvrtok 29. novembra 2018 budú v miestnosti RA201 prezentovať aktuálne výsledky svojho výskumu dvaja doktorandi Katedry informatiky. Ing. Peter Malacký bude v rámci Projektu 2 rozprávať o 13:00 na tému Efektívny rozvrh a Ing. Roman Čerešňák bude v rámci Projektu 1 rozprávať o 13:20 na tému Transformácia relačných databáz na nerelačné. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

28.11.2018

Pozvaná prednáška

V stredu 25. júla 2018 o 10:00 bude v miestnosti RA201 prednášať prof. Igor Lukyanchuk (University of Picardie, Amiens, Francúzsko) na tému Development of Memory Multilevel Cells. Prof. Lukyanchuk navštívi našu fakultu v rámci projektu APVV „Viacúrovňové logické jednotky pre neuromorfné výpočty“. Všetci ste srdečne pozvaní.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

09.07.2018

Pozvaná prednáška

V stredu 25. júla 2018 o 11:00 bude v miestnosti RA201 prednášať Dr. Iryna Piestova (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, Kyjev, Ukrajina) na tému Geoinformation Technology and Remote Sensing Applications. Dr. Piestova je na našej fakulte v rámci grantu Národného štipendijného programu SR. Všetci ste srdečne pozvaní.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

09.07.2018

Pozvaná prednáška

Vo štvrtok 7. júna 2018 o 13:00 bude v miestnosti RA201 prednášať Dr. Iryna Piestova (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, Kyjev, Ukrajina) na tému Introduction to Remote Sensing. Dr. Piestova je na našej fakulte v rámci grantu Národného štipendijného programu SR. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Patrik Rusnák

01.06.2018

Pozvané prednášky

V piatok 4. mája 2018 o 8:00 bude v miestnosti PA0A2 prednášať Dr. Pavel Chechat (Department of Automated Systems of Information Processing, Francisc Skorina Gomel State University, Gomel, Bielorusko) na témy Internal Implementation of Polymorphism in C++ Programming Language a Memory Management for Storing Objects in C++. Dr. Chechat príde na našu fakultu v rámci učiteľských mobilít programu Erasmus+. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Patrik Rusnák

26.04.2018