Katedra informatiky

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

O Katedre

PC Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, získavanie údajov, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít. Na katedre od roku 2018 tiež pôsobí Pobočka asociácie spoľahlivosti Československej sekcie IEEE

Aktuality

Pozvaná prednáška

V stredu 14. apríla 2021 o 14:00 bude prostredníctvom platformy MS Teams (odkaz k dispozícii tu) prednášať Mgr. Adéla Vrtková (Lékařská fakulta, Ostravská univerzita; Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava) na tému Analýza biomedicínských dat - bílá nebo černá magie?. Všetci ste srdečne pozvaní.

doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.

11.04.2021

Pozvaná prednáška

V stredu 07. apríla 2021 o 16:00 sa uskutoční prednáška na tému Verification Activities of the Software Development in Healthcare(Overovacie činnosti vývoja softvéru v zdravotníctve) od spoločnosti Siemens Healthineers. Všetci ste srdečne pozvaní.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

25.03.2021

Pozvaná prednáška:
Ako môžu informačné technológie pomôcť proti pandémii koronavírusu.

V stredu 2. decembra 2020 o 7:30 bude prostredníctvom platformy MS Teams (odkaz bude operatívne pridaný) prednášať Nika Klimova (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému Ako môžu informačné technológie pomôcť proti pandémii koronavírusu. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

18.11.2020

Pozvaná prednáška: Ako funguje MR

V pondelok 23. novembra 2020 o 13:00 bude prostredníctvom platformy MS Teams (odkaz bude operatívne pridaný) prednášať Nikola Cichovska (Siemens healthineers) na tému Ako Funguje MR. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

11.11.2020

Pozvaná prednáška: Ako funguje CT

V pondelok 9. novembra 2020 o 13:00 bude prostredníctvom platformy MS Teams (odkaz bude operatívne pridaný) prednášať Juraj Duran (Siemens healthineers) na tému Ako Funguje CT. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

05.11.2020

Medzinárodný seminár o pokrokovej lekárskej informatike v priemyselných aplikáciách

Workshop je zameraný na pokročilú medicínsku informatiku v priemyselných aplikáciách. Worshop organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v spolupráci s partnermi z priemyslu. Workshop je organizovaný hlavne pre študentov a doktorandov s cieľom oboznámiť ich s príslušnými problémami medicínskej informatiky. Workshop bude organizovaný ako séria prednášok a prezentácií pre študentov a doktorandov so zameraním na biomedicínsku informatiku. Táto udalosť bude online. Účasť bude bezplatná. Viac informácii nájdete tu a informácie si môžete stiahnuť tu.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

04.11.2020

Pozvaná prednáška:
Inovácie ako kariéra: Ako vybudovať vlastný projekt?

V pondelok 26. októbra 2020 o 13:00 bude prostredníctvom platformy Zoom (Pripojte sa týmto odkazom) prednášať Martin Pekarčík (spoluzakladateľ medicínskeho startupu S-Case a študent medicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave) na tému Inovácie ako kariéra: Ako vybudovať vlastný projekt? Bližšie informácie nájdete tu. Všetci ste srdečne pozvaní.

Ing. Ján Rabčan, PhD.

18.10.2020

Medzinárodný workshop z oblasti spoľahlivosti a výpočtovej inteligencie

V októbri 2020 bude prebiehať medzinárodný workshop z oblasti spoľahlivosti a výpočtovej inteligencie, ktorý je organizovaný pobočkou Asociácie spoľahlivosti Československej sekcie IEEE. Workshop bude prebiehať formou on-line stretnutia a jeho náplňou bude diskusia o aktuálnych trendoch v oblasti spoľahlivosti s využitím metód umelej a výpočtovej inteligencie, hĺbkovej analýzy údajov a získavania znalostí. Všetci ste srdečne vítaní.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

09.07.2020

Nový Erasmus+ projekt na Katedre informatiky

Event

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline získala ako člen konzorcia 13 inštitúcií z 9 krajín Európskej únie projekt v rámci Znalostných aliancií (Erasmus+ K2) s názvom University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI). Cieľom projektu je podporiť vzdelávací proces a rozvíjať predmety a kurzy zamerané na aktuálny pokrok v oblasti biomedicínskej a lekárskej informatiky.

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

17.01.2020